Merge git://www.ginac.de/ginac
[ginac.git] / debian / libginac-dev.info
1 doc/tutorial/ginac.info