Fixed wrong matching in .has()
[ginac.git] / debian / ginac.xpm
debian/ginac.xpm