]> www.ginac.de Git - ginac.git/blob - debian/ginac.xpm
configure: don't check for sizeof(long double), we don't use it.
[ginac.git] / debian / ginac.xpm
debian/ginac.xpm