fixed some typos
[ginac.git] / debian / ginac.xpm
debian/ginac.xpm